HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
           
 
            Bilindiği üzere; 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan taşınmazların değerlendirilmesine yönelik hükümlerin de yer aldığı 6292 sayılı Kanun kapsamında söz konusu taşınmazların satış dahil değerlendirme işlemleri yürütülmektedir.
 
            07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 4’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (7 Eylül 2016),6292 sayılı Kanunun 12. maddesi gereğince Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl başvuru süresi verildiği ve daha önce yapılan başvuruların da geçerli kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.         
           
            6292 sayılı Kanunda belirtilen kriterlere göre hak sahibi olanların satın alma başvurularını Çiftlikköy Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine yapmaları gerekmektedir.
           
            İlgililere ilanen duyurulur.
 


T.C. 
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI

Çiftlik Mah. Atatürk Cad. No:83 Çiftlikköy/YALOVA 
e mail:  ciftlikkoy@icisleri.gov.tr