2017 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI
 
İlçemiz Kurban Hizmetleri Komisyonu, 04/ 08/ 2017 Cuma günü saat 15:30 da Komisyon Başkanı, İlçe Kaymakamı Cengiz KARABULUT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1- Kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan haklan gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşlann sosyal ihtiyaçlarını kolaylıkla sağlayabilecekleri şeklinde düzenlenmesi,
2- Kurban Satış ve Kesim yerlerinin belirlenmesi.
1- BELEDİYE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (Sultaniye Mah)
2- 500 EVLER KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (MUSTAFA ENGİN)
3- MEHMET ANAÇARDI KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ(İlyas köyü)
4- ERDEM AYDOĞSA KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ(Kılıç köyü)
5- CELALETTİN AYGÜN KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ(Dereköyü)
6- NUROVA ÇİFTLİĞİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (Taşköprü Bel.)
7- SEMERKANT KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (Gacık Köyü)
8- MUSTAFA GÜNER KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ(îlyas Köyü)
9- EĞİTİME YARDIM DERNEĞİ KURBAN KESİM YERİ(Çiftilk Mah)
10- DENÎZÇALI KÖYÜ AŞAĞI MAHALLES (HAŞAN GKIZILTAŞ) KURBAN SETIŞ VE KESİM YERİ
11- TAŞKÖPRÜ BELDESİ (NECDETTİN ENGİN) KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ
12- GÜRER ÇİFTLİĞİ KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (Erol GÜRER) Gacık Aşğ Mah.)
13- DENÎZÇALI (HÜSEYİN AKSOY) KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ
14- BRTELLER ÇİFTZLİĞİ (Bülent IŞIKTAŞ) KURBAN SATIŞ VE KESİM YERİ (500 Evler Mahallesi)
15-SERKAN CİHAN KURBAN KESİM YERİ (Sultaniye Mahallesi)
3- Kesim yerinde kullanılacak suyun içilebilir nitelikte olması ve Kurban kesimi yapılacak yerlerin kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması.
4- Kullanılacak tüm araç ve takımların temiz olması kesim yerlerinde dezenfeksiyon sisteminin bulunması.
5- Kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanması,
6- Vatandaşlarımızın kurbanlarını gelişi güzel yerlerde, çevre sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde kesim yapmaması hususunda belediyeler, muhtarlıklar ve din görevlileri tarafından halkımızın bilgilendirilmesi,
7- Kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun yerlerde ( kendi bahçesi veya özel mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek isteyenlere) dini ve hijyenik şartlara uyulması kaydı ile, (hayvan artıklarının sızdırmaz poşetlere konulması ve derin çukurlara gömülmesi gibi) engel olunmamasına
8- İlçe ve belde belediye hoparlörleri vasıtasıyla halkımıza park, cadde, sokak gibi umuma açık yerlerde kurban kesimine müsaade edilmeyeceğinin bayram günlerinden önce ilan edilmesine ve bayram günleri belediyelerce gerekli denetimlerin yapılmasına.
9- Halkımızın küpeli ve yanlarında pasaport bulunan büyükbaş hayvanlan kurbanlık olarak tercih etmeleri, kurbanlık olarak kesilen büyük baş hayvanların küpe ve pasaportlannm kesim yerlerinde görevlilerce toplanıp ilçe Tanm müdürlüğüne teslim edilmesine,
10- Belediye Başkanlıklarınca kurban satış ve kesim yerlerinde kurban kesimi için gerekli alt ve üst yapının oluşturulması, kurban artıklanmn kesim günlerince toplanarak imha edilmesine,
11- Kurban kesim ve satış hizmeti veren yerlerin sağlık ve çevre şartlarına uygun olup olmadığı, Sağlık Grup Başkanlığı, Belediye başkanlığı ve Tarım Müdürlüğünce görevlendirilecek birer görevli ile denetlenmesine ve belediyelerce gerekli önlemlerin alınmasına,
12- İlçe Müftüsünün başkanlığında Sağlık Grup Başkanlığı,Tanm İlçe Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı personellerinden oluşacak komisyonca 08-09.08.2017 tarihleri ile 28-29 Eylül 2017 tarihleri arasında kurban Satış ve kesim yerlerinin mevzuata uygun hazırlanıp hazırlanmadığının denetlenmesine varsa eksikliğin giderilmesi için uyanda bulunulmasına,
13- Kurban kesim yerlerinde, kurban bayramı süresince;
a-) İlçe Müftülüğünce din görevlisi,
b-) İlçe Sağlık Grup Başkanlığınca sağlık personeli,
c-) Tanm İlçe Müdürlüğünce veteriner hekim bulundurulmasına, Belediye Kurban kesin yerinde ise Belediye Başkanlığınca veteriner hekim görevlendirilmesine, görevlerin bayramın birinci günü sabah 09:00 da başlamasına,
14- Belediye Başkanlığınca kurban bayramının özellikle birinci günü kurban kesim yerlerinde izdiham olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
15- Kurban kesim yerlerinde kasaplara ödenen kesim ücretinin küçük baş hayvanlar için 60 TL büyük baş hayvanlar için 120 TL olmasına
16- Kurbanlık hayvanların kesim öncesi veya sonrası herhangi bir hastalık şüphesi durumunda, Belediye veya Tarım Müdürlüğü veteriner hekimlerine müracaat edilmesine,
17- Kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek personel için, Belediye tarafından “GÖREVLİ KİMLİK KARTI” ve “ GÖREVLİ KABİNİ”, Kesim elemanları için, “KESİM ELEMANI KİMLİK KARTI “ hazırlanmasına,
18- Kurbanların, İlçe Halk Eğitim Müdürlü tarafından açılan “Kurban Kesim Elamam Yetiştirme kursuna katılmış ve KURS BİTİRME BELGESİ almış veya kasaplık belgesine sahip kişiler tarafından kesilmesine,
19- Kesim yapan kişilerin çizme önlük ve saç bonesi kullanmasına,
20- İç organların çukurlara gömülüp, üzerinin kireçlenmesi veya yakılarak imha edilmesine,
21- Kesim yerlerinde hayvanların birbirlerini görmelerini engelleyici önlemlerin belediye başkanlığınca alınmasına,
22- İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kurban Kesim Kursu açılmasını, üç gün teorik ve uygulamalı, dördüncü gün ise Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü başkanlığında öğreticiler tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılacak şekilde plan yapılmasına,
23- Kurban kesim eğitim kursuna katılan kursiyerlerin listesinin tutulması, kurslarla ilgili gerekli duyurunun ve kurban kesim elemanı yetiştirme kursu ders programının protokolde yer alan esaslara göre hazırlanmasının, kursu başarı ile bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi” nin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sağlanmasına,
24- Komisyonca belirlenen esaslara aykırı hareket edenler hakkında cezai yasal işlemlerin uygulanmasına,
25- Komisyon kararlarının din görevlileri tarafından camilerde ve Belediye hoparlörlerinden halkımıza bayram öncesi ve bayramın l.ve 2. günleri duyurulmasına, alman Kurban Hizmetleri Komisyon karalarının ilgili kumulların İnternet sitesine konulmasına,
26- Komisyon kararından birer suret İlçe Müdürlüklerine, Belediye başkanlıklarına, mahalle ve köy muhtarlıklarına ve cami görevlilerine gereği için, gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 


T.C. 
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI

Çiftlik Mah. Atatürk Cad. No:83 Çiftlikköy/YALOVA 
e mail:  ciftlikkoy@icisleri.gov.tr